NRK – Master Class i prosjekt- og prosessledelse

Lent har samarbeidet med NRK siden 2010, hvor målet har vært å bygge kompetanse og kapasitet i prosessledelse, for å styrke NRK i endrings- og utviklingsarbeid. En kjerne i dette har vært et kurs i prosessledelse som vi har gjennomført en rekke ganger over de siste 4 årene, og som tilbys alle prosjektlederne i NRK gjennom NRK’s egen kompetanseavdeling. Vi har snart hatt 200 prosjekt- og mellomledere på dette kurset. I tillegg har vi bistått med prosessledelse i viktige utviklingsprosjekter som kommunikasjonsstrategien, radiostrategien, kulturstrategien og nå også ny strategi for Distriktsdivisjonen. Det meste av dette arbeidet har Lent gjort i samarbeid med Prosjektorganisasjonen og Kompetanseavdelingen i NRK, nå er begge disse samlet i den nye Strategidivisjonen.

For litt over ett år siden ønsket Lene Einang Flach (Strategi- og prosjektredaktør i prosjektorganisasjonen) å videreutvikle prosessledelseskurset til et tilbud vi kunne gi de mest erfarne prosjekt- og prosesslederne i NRK. Hun tok kontakt med Lent og i samarbeid med Kompetanseavdelingen (Frank Barth- Nilsen – kompetansesjef), gikk vi i gang med å utvikle et kurs/treningsløp som etter hvert ble kalt Master Class i Prosjekt- og prosessledelse.

Tidlig i utviklingsprosessen kom det frem en idé om at dette måtte bli noe mer enn et kurs, dette måtte bli noe hele NRK kunne få en del av. Det ble derfor bestemt at Master Class (MC) skulle bli et tredelt læringsløp.

  1. En individuell læringsreise – Hver enkelt av deltakerne skulle føle seg løftet og oppleve at MC ga dem effekt i eget prosjekt- og prosessarbeid
  2. En kollektiv læringsreise – MC skulle bidra til å skape nettverk og være en arena for prøving og feiling, læring og deling på tvers av deltakergruppa
  3. En organisatorisk læringsreise – MC skulle bidra til å løfte hele NRK’s utviklingsarbeid, særlig med fokus på de komplekse utviklingsprosjektene på tvers av divisjoner og avdelinger.

For å få til dette, måtte vi sørge for å få en god forankring for MC både blant direktørene og deltakerne. Alle direktørene ble bedt om å nominere deltakere til MC og Kringkastingssjefen ble bedt om å gi MC et mandat.

Mandatet ble:

Det blir stadig flere og mer komplekse utviklingsoppgaver på tvers i NRK

NRK skal lykkes med store, komplekse endrings- og utviklingsoppgavene.

Dette innebærer blant annet:

  • Raskere prosesser
  • Sikre bedre implementering
  • Skape en beste praksis for prosess- og prosjektarbeid i NRK
  • Legge til rette for åpenhet og involvering i alle ledd

Da deltakerne hadde blitt plukket ut arrangerte vi en workshop med utgangspunktet i mandatet fra Kringkastingssjefen. I denne workshopen presenterte vi en foreløpig skisse til MC og fikk forventninger, innspill og kommentarer fra deltakerne. Disse tok vi med oss inn i designet av opplegget.

Når vi nå er kommet til juni 2014, har vi gjennomført 5 samlinger og en rekke ulike aktiviteter mellom samlingene. Det som gjenstår er et par samlinger til høsten og en læringskonferanse (eller festival) hvor vi inviterer en rekke interne interessenter til å ta del i erfaringer, læring, produkter og i veien videre for MC. Så hva har vi gjort, hva har vi lært og hva har vi oppnådd så langt?

Vi har som sagt gjennomført 5 samlinger og skal i oktober 2014 oppsummere arbeidet i en læringskonferanse. Samlingene har hatt temaer som: Den gode oppstarten, styrkebasert tilnærming til organisasjonsutvikling, kreativt lederskap, tjenestedesign, designtenkning. Mellom samlingene har vi gjennomført intervjuer både internt og eksternt, eksperimentert med ulike tilnærminger, modeller og metodikk, gjennomført erfaringsdelingsworkshoper og eksperimentert med ulike måter å samarbeide i nettverket av deltakere.

Vi har hele veien forsøkt å arbeide ut i fra et mål om å være eksemplariske, med dette mener vi at vi må gjøre det vi sier (practise what we preach). Alle samlingene skal både være fylt med relevant innhold og gjennomføres på en måte og med verktøy som stemmer med hva vi anbefaler deltakerne å gjøre i egne prosesser og prosjekter.

Vi har bevisst valgt introdusere et mangfold av ulike retninger til prosjekt- og prosessarbeid og å fylle godt på med metoder til verktøykassa. Dette fordi vi anerkjenner at deltakerne alle står i ulike kontekster, alt fra programutviklingsprosesser, til teknologiutvikling, til organisasjonsutvikling, og at en måte å gjøre det på ikke ville tilfredsstille deltakernes ulike behov.

Vi har jobbet med utgangspunkt i aksjonslæring. Vi har hele veien jobbet ut i fra en skisse for hele opplegget, men har endret underveis med utgangpunkt i erfaring og læring vi har tilegnet oss.

Vi har anerkjent at implementeringen er noe som startet med en gang vi begynte å planlegge MC. Vi har derfor oppfordret oss selv og deltakerne til fortløpende å teste av læring i egen kontekst underveis i forløpet, for så fortløpende å legge opp til deling av erfaringer. Det er ingen grunn til å vente med å teste av eller implementere en god idé eller praksis til hele MC-forløpet er ferdig, men det er desto viktigere å melde inn erfaringene, så vi fortløpende kan lære og videreutvikle sammen.

Som et ledd i å dokumentere beste praksis knyttet til prosjekt- og prosessarbeid, har vi underveis samlet inn verktøy, metodikk, læring og erfaringer og jobbet med å etablere en felles ressurs/læringsplattform for dette arbeidet i NRK. Denne siden er under utvikling og vil stå ferdig før MC konkluderes i læringsfestivalen. Denne siden vil inneholde verktøy, modeller, caser, fremgangsmåter, videoer og artikler, som er relevante for alle i NRK som jobber med prosess- og prosjektarbeid.

I oktober vil vi oppsummere resultatene så langt av MC, men merker allerede nå at dette er et arbeid som har gitt ringvirkninger i NRK. Deltakerne melder om økt trygghet i rollen, en større og bedre verktøykasse, stor nytte av MC nettverket og økt bevissthet rundt faglighetene prosjekt- og prosessledelse i NRK. MC er blitt godt kjent i organisasjonen. Det som er helt sikkert, er at dette er et arbeid som fortsetter etter oktober, og at både innholdet i MC og måten MC har blitt gjennomført på er viktig læring for både NRK og Lent.

Skrevet av Hogne Hareide

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s