Fagfornyelsen og Prosessledelse

I denne teksten kan du lese om hvorfor prosessledelse blir spesielt viktig i skolen i forbindelse med fagfornyelsen som skal innføres i 2020. Det argumenteres for at prosessledelse er viktig både i arbeidet med implementering av reformen, men også at innholdet i fagfornyelsen krever nye prosessorienterte arbeidsformer – I fremtidens skole får dermed rektorer og…