Bør prosessledelse bli en like selvsagt kompetanse som prosjektledelse?

Mange prosjektledere opplever at de har gode verktøy og modeller til å lede og kontrollere prosjekter, men savner ferdigheter i å håndtere de mellommenneskelige prosessene som gjør at prosjektene faktisk skaper resultater. Prosesslederstudiet til Lent er utviklet nettopp med tanke på dette, utløse det største potensialet i enkeltmennesker, team og organisasjoner. I Oslo har vi…

En uke hos Lent

Som masterstudent ved pedagogikkstudiet på Universitetet i Oslo, har jeg gjennom flere år blitt utfordret til å tenke kritisk og reflektere rundt teorier, modeller og metoder. Vi, pedagogikkstudentene, har lest litteratur som har fokus på hvordan mennesket lærer, blir motivert og hvordan tilrettelegge for økt kompetanseutnyttelse. Konklusjonen er ofte den samme. Læring er komplekse prosesser,…

Avslutningsdans med roserespons!

Det kan ikke hete eksamen lenger, mente studentene på AI-studiet. –Dette er et annerledes studium med en livgivende eksamensform. Det må gjenspeiles i ordbruken! Eksamen oppleves mer som en dans! Jeg var selv sensor (godt ord?) og opplevde virkelig eksamensgrupper med energi oppunder taket! Det var så givende og gledefylt å være til stede at…

Enda en blogg om ledelse?

Vi har i Lent snakket lenge om å lage blogg. Men trengs det egentlig enda en blogg om ledelse og arbeidsliv? Hvorfor skal Lent ha en egen blogg? Vi er jo allerede på Facebook, vi har en nettside, og vi har konto på Twitter. Jo, vi ønsker og ser behovet for en Lent-blogg. Vi ønsker…