Beundringsverdige bedrifter

Innenfor forskningsfeltet Positiv organisasjonsforskning (POS) er man opptatt av å undersøke hvordan organisasjoner kan skape optimalt gode betingelser for menneskene som jobber der og bidra til sosiale forbedringer i samfunnet. Innenfor denne forskningen har virtuositet (virtuosness) blitt utviklet som et begrep for å beskrive bedrifter som opptrer i tråd med disse idealene (Cameron, 2003). Det…

NRK – Master Class i prosjekt- og prosessledelse

Lent har samarbeidet med NRK siden 2010, hvor målet har vært å bygge kompetanse og kapasitet i prosessledelse, for å styrke NRK i endrings- og utviklingsarbeid. En kjerne i dette har vært et kurs i prosessledelse som vi har gjennomført en rekke ganger over de siste 4 årene, og som tilbys alle prosjektlederne i NRK…

Demokrati 2.0 på vei mot nye former for samfunnsledelse. What could politics also look like?

Utfordringene i dagens arbeidsliv blir stadig mer komplekse. Derfor trenger vi mer enn noen gang strategiske samtaler som er effektive, samtidig som det oppleves meningsfullt og gir energi for de som deltar. Mange av de offentlige samtalene holdes i dagens mediesamfunn av politikere. Disse samtalene føres ofte i en debattform der samtalene styres, motsetninger dyrkes,…

Prosessledelse: Noen grunnleggende antagelser (del 2)

Våre grunnleggende antakelser bidrar til å styre hvordan vi tenker og handler. Alle mennesker lager seg noen ”teorier” om hvordan vi best kan forstå oss selv i relasjon til andre og hva som skal til for få til god menneskelig samhandling. Når du skal lede prosesser der andre mennesker involveres i å skape felles resultater, vil disse…