Sammenslåing av kommuner, organisasjonsutvikling og kjærlighet

Kommunesammenslåinger har gjort at veldig mange ledere og medarbeidere i Norge har kjent på usikkerhet og følt seg langt unna der hvor beslutningene tas. Hvordan kan den enkelte leder og medarbeider forholde seg til arbeidshverdagen etter at nye avdelinger og samarbeidsrelasjoner dannes? De fleste som planlegger og leder prosesser er opptatt av formål og mening. Hvorfor skal…

Fra prestasjon til læring

Unge i dag lever i en spennende tid. Aldri før har de som mennesker hatt flere muligheter til å gjøre hva de vil med livet sitt, og gå andre veier enn sine foreldre gjorde – de står overfor et hav av muligheter. Norge er ett av verdens rikeste land, og har både lovpålagt gratis utdannelse…

Styrkebaserte metoder og Appreciative Inquiry (AI) i skolen

  Det har tidligere pågått et stort arbeid i Buskerud Fylkeskommune som tok fatt på det å spre styrkebaserte metoder og Appreciative Inquiry (AI) i videregående skoler. Vi ønsker her å gjøre rapporten fra dette arbeidet tilgjengelig. Prosjektet «Økt kunnskap om hvordan» ledet av Arbeidsinstituttet i Buskerud er blitt sammenfattet i rapporten «Hva skjer når…

Strålende Strengthscope®-nyheter!

Vi vil gjerne dele en god Strenghtscope-nyhet med dere, og samtidig invitere inn til en ny mulighet til å bli sertifisert i bruk av dette styrkekartleggingsverktøyet. Vi har gjennom flere år brukt Strengthscope® –  et anerkjent verktøy for å avdekke arbeidsrelaterte styrker – som en tilgang til å fremme arbeidsglede, vekst og utvikling i enkeltpersoner,…

Velkommen til dagsseminar med Kenneth Gergen: Kan sosialkonstruksjonistiske og styrkebaserte tilnærminger vise nye veier å evaluere på?

Kenneth Gergen er en av personene som har formet Lent gjennom mange år. Vi digger ham faktisk! Nå kan du komme å høre ham du også, den 4.april fra kl 09.00 til 15.30 i Drammen. Dette er dagen for teoretisk påfyll og inspirasjon gjennom deling av praksiseksempler. Seminaret er åpent for alle. Program: 09.00 –…

Bruk av den didaktiske relasjonsmodellen i kurs

Etter tre og et halvt år på Blindern var vi fire spente studenter som møtte opp til en femukers praksisperiode hos Lent. Vi gledet oss til å se hvordan Lent koblet teori til praksis og hvilke teorier som er  anvendbare for arbeidslivet. De to første dagene i praksis var vi så heldige å få være…

Hvordan skape et optimalt klassemiljø?

Håndboken “Styrkebaserte klasser. fra et godt klassemiljø til gode praksisopplevelser og læreplasser” er rettet mot lærere og andre som ønsker å bidra til en økt gjennomstrømning i videregående skole med fokus på å få læreplasser. Målet blir ved dette hovedsakelig å få flere elever gjennom VG2 og ut i læreplasser slik at muligheten for jobb øker.  …

Mitt beste kurs – som ikke føltes som et kurs

Min første positive opplevelse med kurs.  Vi er fire studenter fra Universitetet i Oslo på masterstudiet pedagogikk som deltok på et to-dagers kursholderkurs i regi av Lent AS. Tidligere erfaringer med kurs gjorde at jeg forberedte meg på to ensformige dager med mye monolog samt lite aktivitet og engasjement fra deltakerne. Situasjonen viste seg derimot å…

Hvordan lære om dine styrker på 10 minutter?

Effektivitet. Resultatfokus. Empati. Ledelse. Samarbeid. Mot. Kritisk tenkning. Kreativitet. På bordet foran oss ligger det 24 kort med beskrivelser av ulike menneskelige styrker. Vi er fire masterstudenter fra Universitetet i Oslo, og dette er vårt første møte med Lent som markerer starten på en fem ukers praksisperiode. Oppgaven vi har fått i dette første møtet…