Studere smart og grill deg en pølse!

Beste tegn på at eksamen nærmer seg er fuglekvitter, sol og fristende parkliv. Det slår aldri feil. Sammen med alle luktene og smakene som denne årstida byr på kommer også den ilende eksamensfølelsen. Den kan kjennes ut som en varm sommerbris du ønsker velkommen eller ukontrollerte lynnedslag. Vet du med deg selv at du har…

Hvorfor jobbe styrkebasert?

Har det noen effekt? Gjør det en forskjell? Det er mange som ønsker tall og «harde fakta». Nå har Det norske Veritas forsøkt å lage en samfunnsøkonomisk analyse av det arbeidet som gjøres av Arbeidsinstituttet i Buskerud – med bruk av et styrkebasert tenkesett i arbeid med ungdom som står i fare for å bli «tidlig…

Introduksjonskurs i AI i Tanzania

About Appreciative Inquiry Appreciative Inquiry (AI) is a powerful vehicle for energising positive change in an organisation’s or community’s human, ecological and economic functioning. Its aim is to discover, expand, and sustain an organisation’s life giving factors and root causes of success. As a next generation approach to the whole field of organisational change and…

Positiv psykologi i klasserommet

Positiv psykologi – og hvordan teorier og metoder fra dette fagfeltet kan brukes for å skape vitalt velfungerende organisasjoner, relasjoner og personlig vekst er et viktig tema på studiet i Appreciative Inqyiry . For mange av studentene har dette gitt inspirasjon til både å prøve, og videreutvikle nye verktøy basert på dette tenkesettet. En av…