To masterstudenters opplevelse av prosesslederstudiet

Vi er to masterstudenter i pedagogikk fra UiO som spesialiserer oss i retningen ”Læring, teknologi og arbeid”. Dette semesteret er vi så heldige å få tilbringe vår fem uker lange praksisperiode hos Lent. Allerede i vår første uke i praksis fikk vi mulighet til å observere og delta på modul 2 av prosesslederstudiet, som gikk…