Et studie med positive ringvirkninger

Prosesslederstudiet bidro til at det ble klarere for meg hvordan grupper kan sveises sammen og overgå seg selv! Kjenner du følelsen av å være takknemlig og tilfreds etter å ha gjort et oppdrag? Husker du sist du gjorde noe sammen med kollegaer som engasjerte deg, opplevdes meningsfullt og som du mestret? Da har du trolig…

Lent trener kursholdere i Statsbygg.

Denne høsten har Lent gjennomført den sjette runda med kursholderkurs for Statsbygg. Kurset består av tre samlinger med hovedvekt på praktiske metoder. Vi vektlegger trening og utprøving av metodikk som kan skape større læringsutbytte for deltakerne på kurset. Vi er av den oppfatning at deltakere i mye større grad tar verktøy og teori ut i…