Hva bestemmer lykkenivået vårt?

I hvilken grad har vi mulighet til å påvirke hvor godt liv vi kan få? Hvor mye er genetisk bestemt, hvor stor betydning har livsomstendighetene våre (rik/fattig, helse/ uhelse, gift/ ugift) og hvor mye skyldes andre faktorer? Og i tilfelle hvilke faktorer kan det være? Et av de mest oppsiktsvekkende funnene er at bare 10%…