Prosessledelse: Noen grunnleggende antakelser (del 1)

Våre grunnleggende antakelser bidrar til å styre hvordan vi tenker og handler. Alle mennesker lager seg noen ”teorier” om hvordan vi best kan forstå oss selv i relasjon til andre og hva som skal til for få til god menneskelig samhandling. Når du skal lede prosesser der andre mennesker involveres i å skape felles resultater, vil…

Styrkeperspektivets bidrag til faget prosessledelse

I forbindelse med Future Fields as og Lent as sin formelle fusjon i høst valgte de 3 partnerne i Future Fields å delta på AI studiet 2013 for å gå dypere inn i Lents arbeid med AI (Appreciative Inquiry) og styrkebaserte tilnærminger til organisasjoner. Future Fields har i mange år arbeidet med AI som en av…

Prosessledelse – hva og hvorfor?

At skabe læring og udvikling i organisationer er i et narrativt perspektiv ikke et spørsmål om at nå frem til èn riktig historie, men at synliggjøre og skabe plads til en mangfoldighed af fortællinger. Den narrative praktiker er kort sagt interessert i kompleksitet frem for entydighed, forbindelseslinjer frem for isolerede enkeltdeler og meningsskabelse frem for…