Det voksende feltet av personlige styrker – et kort overblikk over Values in Action, Realise2, Strengthfinder 2.0 og Strengthscope.

Fellestrekket for alle tilnærmingene er at de bidrar til å starte nye samtaler i organisasjonen; samtaler, muligheter og menneskelig potensiale gjennom å kartlegge og gjøre styrker produktive. Dette skiftet vil i seg selv kunne frembringe store endringer i en organisasjon fra å være problemorientert til å bli mulighetsorientert. Fremveksten av styrkefeltet Et av områdene som…

Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring ble offisielt åpnet av kronprinsparet

Etter mange år med samarbeid og samskaping har nå endelig Lent AS og Buskerud Fylkeskommune etablert et solid utgangspunkt for videre forskning, nytenkning, kursing og utdanning innen det styrkebaserte feltet. Det unike senteret er lokalisert på Arbeidsinstituttet (AIB), en nær samarbeidspartner med Lent over lang tid. Samarbeidet mellom en fylkeskommune og et konsulentfirma er såpass…

Sentrale prinsipper for Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (anerkjennende/verdsettende undersøkelser) er en tilnærming til menneskelig utvikling, organisasjonsutvikling og ledelse, ikke en metode eller oppskrift (selv om noen av og til tolker det slik). For å bidra til denne forståelsen, kan det være fint å være klar over de prinsippene som ligger til grunn for AI. Dette kan hjelpe deg når du…

Kurs i SmART oppvekst

23.oktober kl. 9.00 – 15.30 på Våle samfunnshus for ansatte i barnehagen og i barneskolen. – Hvordan kan barn identifisere styrker hos hverandre? – Hvordan gjennomføre en styrkebasert foreldresamtale? – Hvordan utvikle barns moralske resoneringsevne? – Sammen skal vi inspirere hverandre til å utvikle det styrkebaserte arbeidet i barnehager og skoler. Fokus på styrker skaper gode…