Et innblikk i NRKs Master Class i prosjekt- og prosessledelse

Prosjektledelse og fremtidsrettet ledelse Dette er et innblikk i den avsluttende dagen i den første av til sammen seks samlinger. Dagen startet med to foredrag med temaer av interesse for deltakerne. Martin Eia-Revheim holdt et engasjerende foredrag om sine egne erfaringer som prosjektleder. Martin har lang erfaring med prosjektledelse, blant annet som tidligere orkestersjef i…

NRK – Master Class i prosjekt- og prosessledelse

Lent har samarbeidet med NRK siden 2010, hvor målet har vært å bygge kompetanse og kapasitet i prosessledelse, for å styrke NRK i endrings- og utviklingsarbeid. En kjerne i dette har vært et kurs i prosessledelse som vi har gjennomført en rekke ganger over de siste 4 årene, og som tilbys alle prosjektlederne i NRK…