Sammenslåing av kommuner, organisasjonsutvikling og kjærlighet

Kommunesammenslåinger har gjort at veldig mange ledere og medarbeidere i Norge har kjent på usikkerhet og følt seg langt unna der hvor beslutningene tas. Hvordan kan den enkelte leder og medarbeider forholde seg til arbeidshverdagen etter at nye avdelinger og samarbeidsrelasjoner dannes? De fleste som planlegger og leder prosesser er opptatt av formål og mening. Hvorfor skal…