Nye oppløftende former for elevmedvirkning

I denne artikkelen presenteres to ulike erfaringer hvor elever har blitt involvert i å være medskapere av eget klassemiljø basert på prinsipper for styrkebasert aksjonslæring (Appreciative Inquiry, AI). AI er et ledelsesverktøy som også kan brukes i skolen for å trene og involvere elevene i arbeidet som konstruktive medskapere av eget klassemiljø. En bakenforliggende antagelse…

Inspirerende mål og livfull plan

De fleste av oss har behov for å føle kontroll over eget liv og ha stor innflytelse i de sammenhengene vi inngår i: Arbeidsliv, privatliv, fritidsaktiviteter. Samtidig kan vi fra tid til annen oppleve oss fastlåste eller motløse. Da er det kanskje ikke andres gode råd vi har bruk for, men noen som stiller oss…