Julefeiring i 2030

I disse dager teller vi ned til jul. 8 dager, 9 timer og 12 minutter igjen. Spente barn, ivrige voksne, hektisk handelsstand. De fleste er i sving. Samtidig skjer det en annen nedtelling. Nedtelling til Tusenårsmålene. 411 dager, 15 timer og 52 minutter. Alvor for barn, eksistensielt for mange, avgjørende for menneskeheten. Vi teller ned mot…

Styrkebasert prosessledelse i NAV

NAV gjør et viktig arbeid med å skape et inkluderende arbeidsliv. I hvert fylke har NAV egne ressurs- og kompetansentre for å skape et inkluderende arbeidsliv (NAV Arbeidslivssentre). Her finnes det en rekke dyktige fagfolk som kan tilby bedrifter prosessveiledning og støtte i arbeidet med å forebygge sykefravær – og  hindre frafall og øke sysselsettingen. For å styrke sin…

Styrkebasert læring og positivt forebyggende arbeid i skolen

Forebyggende arbeid som begrep, kan forstås på ulike måter og knytter seg opp til ulike fagtradisjoner og ulike vitenskapsteoretiske måter å forstå verden på. Bruk av forskjellige tilnærmingsmåter åpner opp for flere muligheter i det forebyggende arbeidet. Begrepet positivt forebyggende arbeid ble første gang introdusert av professor Martin Seligman i 1998. Som teori og begrep…