Bruk av den didaktiske relasjonsmodellen i kurs

Etter tre og et halvt år på Blindern var vi fire spente studenter som møtte opp til en femukers praksisperiode hos Lent. Vi gledet oss til å se hvordan Lent koblet teori til praksis og hvilke teorier som er  anvendbare for arbeidslivet.

De to første dagene i praksis var vi så heldige å få være med å observere Lent holde et kursholderkurs. Blant annet fikk kursdeltakerne innsikt i ulike presentasjonsteknikker, spesielt den didaktiske relasjonsmodellen. Dermed så vi en kobling mellom teori og praksis, som pedagoger er den didaktiske relasjonsmodellen langt ifra ukjent.

Den didaktiske relasjonsmodellen legger frem seks viktige elementer i pedagogisk virksomhet;

  • elev
  • mål
  • rammer
  • metoder
  • innhold
  • vurdering (Øzerk, 2012).

Alle de didaktiske elementene forstås som like viktige, likevel ser en at rammen for all planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av undervisning må være gitt de overordnede gitte mål(Engelsen, 2012).

Hvordan bruke den didaktiske relasjonsmodellen?
Lent har videreutviklet og tilpasset den didaktiske relasjonsmodellen slik at den hjelper  kursholder til å få oversikt over det som er viktig for å forbedre og holde et godt kurs. De har lagt til et elementet hensikt.

Hensikt forstås et overordnet elementet som tidlig i prosessen bør defineres. Ved at kursdeltakerne tok hensyn til hensikten med kurset de holder, blir det lettere å både gjennomføre en evaluering, konkretisere hvilket innhold som er nødvendig og å velge ut metoder eller verktøy blant annet.

Engelsen (2012) påpeker at ut i fra den didaktiske relasjonsmodellen kan den som skal undervise, her holde et kurs, starte sitt planleggingsarbeid med hvilken kategorien de ønsker. Eksempelvis kan man starte med deltakergruppen og spørre seg: hvor mange er de, hvilken alder er deltakerne i, er det stort sprik i kunnskapsnivå mellom deltakerne i den gitte tematikken osv. På denne måten blir kursholder oppmerksom på deltakerne og kan tilpasset kurset i forhold til hensikten.

Ved å bruke den didaktiske relasjonsmodellen blir man oppmerksom på alle elementer man må ta hensyn til som kursholder, samtidig hjelper den til å konkretisere kurset i sin helhet. Det kan dermed tenkes at gjennom bruk av modellen vil kurset oppleves som hensiktsmessig og nyttig for både kursdeltakere og kursholder.

Av Eline Vik Vedde

Litteratur
Engelsen, B. U. (2012). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner – Hva – hvordan – hvorfor. Oslo: Gyldendal akademisk.

Øzerk, K. (2012). Pedagogikkens hvordan 1 – lærerens rolle, kompetanse og betydning. Oslo: Cappelen Damm as.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s