Relasjonelt og styrkebasert arbeid

Vi i LENT arbeider med involverende prosesser fordi vi opplever at organisasjonen styrkes, både strukturelt og menneskelig, igjennom anerkjennende dialoger og felles utforskning av drømmer og mål. Ved å lage involverende workshoper der vi inviterer til å kunne ta eierskap for innholdet av organisasjonens utfordringer og ønsker, erfarer vi, at engasjeement kan gjenoppdages eller skapes blant…

Organisasjonsutvikling: Hvordan utnytte mangfoldet i organisasjoner til å fremme vekst gjennom styrkebaserte tilnærminger?

Av Pål Tanggaard Utnyttelse av de menneskelige ressursene i en organisasjon er en av de viktigste kildene til vekst. OECD sier at et av de tre viktigste kompetanseområdene som skole og næringsliv må bli bedre på i framtiden er å bruke mangfold og samarbeide i heterogene grupper (http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf) Dersom vi ønsker å fremme mangfold og…

Hvordan legge til rette for innovasjon?

Av Bjørn Hauger For å holde tritt med de raske endringene i samfunnet, og økt global konkurranse, er det ikke lenger nok å jobbe med kontinuerlige forbedringer. Evnen til å gjøre større snuoperasjoner, og få til radikal innovasjon er for stadig flere bedrifter en forutsetning for å overleve. Dette gjelder både i privat og offentlig…

Hva er positive organisasjoner?

Av Bjørn Hauger Positiv psykologi har inspirert organisasjonsforskere til å ta i bruk en styrkebasert tilnærming i arbeidet med utviklingen av ”positive organisasjoner”, for eksempel en skole, et pleiehjem eller en industribedrift. For å forklare hva vi legger i begrepet positive organisasjon vil vi illustrere ved å tegne opp et linjestykke. På midten av linjestykket…

Prosesser i hverdagen

Skrevet av Julie Sonne Prosesstenkning og det at skape rom til den enkeltes indflytelse og eierskap – ”alle stemmer hørt” – er begreper, vi i organisasjonsspråk ofte tar i bruk. Vi taler om fokus på den enkeltes utvikling og på at skape ”synergi” og engasjement på tvers af organisasjonen. Hvordan motivasjon vekkes og retningen settes. Brukerinvolvering…

Et studie med positive ringvirkninger

Prosesslederstudiet bidro til at det ble klarere for meg hvordan grupper kan sveises sammen og overgå seg selv! Kjenner du følelsen av å være takknemlig og tilfreds etter å ha gjort et oppdrag? Husker du sist du gjorde noe sammen med kollegaer som engasjerte deg, opplevdes meningsfullt og som du mestret? Da har du trolig…

Lent trener kursholdere i Statsbygg.

Denne høsten har Lent gjennomført den sjette runda med kursholderkurs for Statsbygg. Kurset består av tre samlinger med hovedvekt på praktiske metoder. Vi vektlegger trening og utprøving av metodikk som kan skape større læringsutbytte for deltakerne på kurset. Vi er av den oppfatning at deltakere i mye større grad tar verktøy og teori ut i…