Bruk av den didaktiske relasjonsmodellen i kurs

Etter tre og et halvt år på Blindern var vi fire spente studenter som møtte opp til en femukers praksisperiode hos Lent. Vi gledet oss til å se hvordan Lent koblet teori til praksis og hvilke teorier som er  anvendbare for arbeidslivet. De to første dagene i praksis var vi så heldige å få være…

Hvordan skape et optimalt klassemiljø?

Håndboken “Styrkebaserte klasser. fra et godt klassemiljø til gode praksisopplevelser og læreplasser” er rettet mot lærere og andre som ønsker å bidra til en økt gjennomstrømning i videregående skole med fokus på å få læreplasser. Målet blir ved dette hovedsakelig å få flere elever gjennom VG2 og ut i læreplasser slik at muligheten for jobb øker.  …

Mitt beste kurs – som ikke føltes som et kurs

Min første positive opplevelse med kurs.  Vi er fire studenter fra Universitetet i Oslo på masterstudiet pedagogikk som deltok på et to-dagers kursholderkurs i regi av Lent AS. Tidligere erfaringer med kurs gjorde at jeg forberedte meg på to ensformige dager med mye monolog samt lite aktivitet og engasjement fra deltakerne. Situasjonen viste seg derimot å…

Hvordan lære om dine styrker på 10 minutter?

Effektivitet. Resultatfokus. Empati. Ledelse. Samarbeid. Mot. Kritisk tenkning. Kreativitet. På bordet foran oss ligger det 24 kort med beskrivelser av ulike menneskelige styrker. Vi er fire masterstudenter fra Universitetet i Oslo, og dette er vårt første møte med Lent som markerer starten på en fem ukers praksisperiode. Oppgaven vi har fått i dette første møtet…

2. samling på prosesslederstudiet

Torsdag og fredag 2.-3. mars sto andre samling for høstens prosesslederstudie på timeplanen. Temaet for den andre samlingen var styrker og positiv psykologi. Hvordan kan organisasjoner få tatt i bruk alle medarbeiderenes styrker? Hvordan kan positive følelser bidra til både mer læring, kreativitet og gode resultater? Fem uker hadde gått siden vårens 30 deltakere var…

Oppstartskurs for nye studenter ved Høyskolen Kristiania

Husker du følelsen av å være ny student? Første studiedag når du møtte opp uten å kjenne noen? Det var nemlig opplevelsen til de 1000 nye studentene ved Høyskolen Kristiania, Lent hadde oppstartskurs for – i Oslo, Trondheim og Bergen. Kursene var fordelt over flere dager, hvor det ble holdt tilsammen 9 kurs for Høyskolen…