Hvorfor jobbe styrkebasert?

Har det noen effekt? Gjør det en forskjell? Det er mange som ønsker tall og «harde fakta». Nå har Det norske Veritas forsøkt å lage en samfunnsøkonomisk analyse av det arbeidet som gjøres av Arbeidsinstituttet i Buskerud – med bruk av et styrkebasert tenkesett i arbeid med ungdom som står i fare for å bli «tidlig…

Positiv psykologi i klasserommet

Positiv psykologi – og hvordan teorier og metoder fra dette fagfeltet kan brukes for å skape vitalt velfungerende organisasjoner, relasjoner og personlig vekst er et viktig tema på studiet i Appreciative Inqyiry . For mange av studentene har dette gitt inspirasjon til både å prøve, og videreutvikle nye verktøy basert på dette tenkesettet. En av…

Avslutningsdans med roserespons!

Det kan ikke hete eksamen lenger, mente studentene på AI-studiet. –Dette er et annerledes studium med en livgivende eksamensform. Det må gjenspeiles i ordbruken! Eksamen oppleves mer som en dans! Jeg var selv sensor (godt ord?) og opplevde virkelig eksamensgrupper med energi oppunder taket! Det var så givende og gledefylt å være til stede at…