Verktøy for framtidas skole

”Elevenes læring i fremtidens skole” (NOU 2014:7) kan komme til å forandre den norske skolen slik vi kjenner den i dag. Kritisk og kreativ tenkning, innovasjon, kommunikasjon, deltakelse og samarbeid vil bli enda viktigere. Ludvigsen-utvalget som står bak Elevenes læring i fremtidens skole (NOU 2014: 7) framhever fire kompetanseområder som særlig viktige framover: Fagspesifikk kompetanse,…

Styrkebasert tilgang til oppfølging av medarbeiderundersøkelser

De fleste organisasjoner gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser, noen hvert år, noen annethvert år, og noen sjeldnere. Dette er god skikk og praksis for ansvarlige arbeidsgivere, og en viktig måte å sikre systematisk oppfølging og utvikling av organisasjonen. På et av kursene jeg holdt nylig for en av våre kunder, var dette caset som ble brukt til å…

En renholdssjef forteller sin historie om å jobbe styrkebasert i et flerkulturelt miljø

Denne teksten er en oppfølging til ”Organisasjonsutvikling: Hvordan utnytte mangfoldet i organisasjoner til å fremme vekst gjennom styrkebaserte tilnærminger?”. Teksten er et intervju med Rujira Coles, renholdssjef i Buskerud Fylkeskommune Eiendom FKF. I intervjuet forteller hun om hvordan hun opplever å jobbe styrkebasert i et miljø med renholdere fra en rekke forskjellige land. Rujira har ansvar…

Oscar har skrevet bok om sine erfaringer

Youth Experience and Positive Learning av Oscar Michael Kilua Oscar Kilua var i fjor ett år på utveksling gjennom Fredskorpset hos Lent. Organisasjonen han jobber for i Tanzania, Tanga International Competence Center (TICC), jobber i likhet med Lent med positiv psykologi og Appreciative Inquiry. Han gir nå ut en bok som handler om hvordan bruk…

Responskort muntlig

Det er vinter og det snør ute. Inne i klasserommet står Ibrahim foran det nedtrukne lerretet med et stort bilde av vakker natur i flommende sollys. I et hjørne har han lagt inn det kurdiske flagget. Han venter rolig til alle medelevene ser opp på ham. Ibrahim skal holde foredrag om kurdisk kultur. Han presenterer…

Hvordan utnytte mangfoldet i organisasjoner til å fremme vekst gjennom styrkebaserte tilnærminger?

Utnyttelse av de menneskelige ressursene i en organisasjon er en av de viktigste kildene til vekst. OECD sier at et av de tre viktigste kompetanseområdene som skole og næringsliv må bli bedre på i framtiden er å bruke mangfold og samarbeide i heterogene grupper (http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf) Dersom vi ønsker å fremme mangfold og utnytte mangfoldet i…

Nytt alumniarbeid om TICC i gang

Mandag 16. mars var det invitert til ny Styrkedrikk hos Lent, denne gangen med utgangspunkt i Lents Fredskorps-samarbeid med et kompetansesenter i Tanzania, Tanga International Competence Center (TICC). Målet med kvelden var å få i gang et alumninettverk, både til støtte for de som i fremtiden reiser til TICC og for de som har kommet…

Julefeiring i 2030

I disse dager teller vi ned til jul. 8 dager, 9 timer og 12 minutter igjen. Spente barn, ivrige voksne, hektisk handelsstand. De fleste er i sving. Samtidig skjer det en annen nedtelling. Nedtelling til Tusenårsmålene. 411 dager, 15 timer og 52 minutter. Alvor for barn, eksistensielt for mange, avgjørende for menneskeheten. Vi teller ned mot…

Hva er en god endringsprosess?

Vår gode kollega Herleik Tosterud er intervjuet av Hege Guttormsen i forbindelse med hans innlegg på HR-konferansen 2014. Herleik skal sammen med Preben Sander (Lent) ha en sesjon på Abelias HR-konferanse 20. – 21. november. Temaet er: En mer effektiv vei til læring og utvikling? Her finner du mer informasjon og påmelding om du er interessert Les hele intervjuet…