Hva slags ledelse kan bidra til å skape ekstraordinært gode resultater?

Innenfor det som har vært mer tradisjonelle tilnærmingsmåter til ledelse og organisasjonsutvikling har man antatt at den raskeste måten å skape mer effektive organisasjoner på ligger i ledelsens evnen til å løse problemer og korrigere svakheter. Forskningsfeltet positiv organisasjonsforskning foreslår en helt annen strategi (Linley, Harrington, Garcea, 2012). Basert på nyere forskning viser de til…

Nye oppløftende former for elevmedvirkning

I denne artikkelen presenteres to ulike erfaringer hvor elever har blitt involvert i å være medskapere av eget klassemiljø basert på prinsipper for styrkebasert aksjonslæring (Appreciative Inquiry, AI). AI er et ledelsesverktøy som også kan brukes i skolen for å trene og involvere elevene i arbeidet som konstruktive medskapere av eget klassemiljø. En bakenforliggende antagelse…

Inspirerende mål og livfull plan

De fleste av oss har behov for å føle kontroll over eget liv og ha stor innflytelse i de sammenhengene vi inngår i: Arbeidsliv, privatliv, fritidsaktiviteter. Samtidig kan vi fra tid til annen oppleve oss fastlåste eller motløse. Da er det kanskje ikke andres gode råd vi har bruk for, men noen som stiller oss…

Kursholderkurs

Hva er viktig å tenke på når jeg planlegger et kurs? Hva kan jeg gjøre for å opprettholde kursdeltakernes motivasjon, konsentrasjon og lærelyst? I kursholderkurset vårt får du svar på disse spørsmålene. Det gis innføring i konkrete verktøy, både for å planlegge og å gjennomføre gode kurs. Vi legger opp til individuell trening og egenrefleksjon,…