Prosesser i hverdagen

Skrevet av Julie Sonne Prosesstenkning og det at skape rom til den enkeltes indflytelse og eierskap – ”alle stemmer hørt” – er begreper, vi i organisasjonsspråk ofte tar i bruk. Vi taler om fokus på den enkeltes utvikling og på at skape ”synergi” og engasjement på tvers af organisasjonen. Hvordan motivasjon vekkes og retningen settes. Brukerinvolvering…

Et studie med positive ringvirkninger

Prosesslederstudiet bidro til at det ble klarere for meg hvordan grupper kan sveises sammen og overgå seg selv! Kjenner du følelsen av å være takknemlig og tilfreds etter å ha gjort et oppdrag? Husker du sist du gjorde noe sammen med kollegaer som engasjerte deg, opplevdes meningsfullt og som du mestret? Da har du trolig…

Et innblikk i Prosesslederstudiet

Alt påvirker en prosess Dette er et indblik i første modul af prosesslederstudiet høsten 2015. Studiet er tilrettelagt over 3 moduler af 7 dage i alt.Første modul blev i år holdt på Villa Eckbo – et smukt sted som satte den perfekte ramme om kursets første dage. På en involverende og inkluderende måde indførte Pål Tanggaard…