En renholdssjef forteller sin historie om å jobbe styrkebasert i et flerkulturelt miljø

Denne teksten er en oppfølging til ”Organisasjonsutvikling: Hvordan utnytte mangfoldet i organisasjoner til å fremme vekst gjennom styrkebaserte tilnærminger?”. Teksten er et intervju med Rujira Coles, renholdssjef i Buskerud Fylkeskommune Eiendom FKF. I intervjuet forteller hun om hvordan hun opplever å jobbe styrkebasert i et miljø med renholdere fra en rekke forskjellige land. Rujira har ansvar…

Melon og Mango – Fruktbare samtaler om prosessledelse i praksis

Hvordan utvikle innovasjonskultur i en kreativ organisasjon? Lent inviterer til ny Styrkedrikk. Denne gangen deler idépilot Bente Aster sine erfaringer fra Rikskonsertene. Rikskonsertene har de siste årene jobbet systematisk med å styrke deres evne til å tenke nytt rundt prosessarbeid. Utgangspunktet var et ønske om at alle medarbeiderne skulle få mulighet til å tenke kreativt rundt arbeidsplassen, og skulle få…

Hvordan utnytte mangfoldet i organisasjoner til å fremme vekst gjennom styrkebaserte tilnærminger?

Utnyttelse av de menneskelige ressursene i en organisasjon er en av de viktigste kildene til vekst. OECD sier at et av de tre viktigste kompetanseområdene som skole og næringsliv må bli bedre på i framtiden er å bruke mangfold og samarbeide i heterogene grupper (http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf) Dersom vi ønsker å fremme mangfold og utnytte mangfoldet i…

Julefeiring i 2030

I disse dager teller vi ned til jul. 8 dager, 9 timer og 12 minutter igjen. Spente barn, ivrige voksne, hektisk handelsstand. De fleste er i sving. Samtidig skjer det en annen nedtelling. Nedtelling til Tusenårsmålene. 411 dager, 15 timer og 52 minutter. Alvor for barn, eksistensielt for mange, avgjørende for menneskeheten. Vi teller ned mot…

Hva er en god endringsprosess?

Vår gode kollega Herleik Tosterud er intervjuet av Hege Guttormsen i forbindelse med hans innlegg på HR-konferansen 2014. Herleik skal sammen med Preben Sander (Lent) ha en sesjon på Abelias HR-konferanse 20. – 21. november. Temaet er: En mer effektiv vei til læring og utvikling? Her finner du mer informasjon og påmelding om du er interessert Les hele intervjuet…