Erfaringer fra arbeid med tillitsmannsrollen

Lent har høsten 2015 jobbet med tillitsmannsrollen blant studenter på Campus Kristiania. Arbeidet er gjennomført som ledd i en ambisiøs strategi for å styrke resultater, gjennomstrømning og trivsel blant studentene. Dette arbeidet har synliggjort for oss hvordan prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid kan bidra til å utvikle rollen som tillitsmann til å bli en mer proaktiv…