Hvordan legge til rette for innovasjon?

Av Bjørn Hauger For å holde tritt med de raske endringene i samfunnet, og økt global konkurranse, er det ikke lenger nok å jobbe med kontinuerlige forbedringer. Evnen til å gjøre større snuoperasjoner, og få til radikal innovasjon er for stadig flere bedrifter en forutsetning for å overleve. Dette gjelder både i privat og offentlig…