Lent trener kursholdere i Statsbygg.

Denne høsten har Lent gjennomført den sjette runda med kursholderkurs for Statsbygg. Kurset består av tre samlinger med hovedvekt på praktiske metoder. Vi vektlegger trening og utprøving av metodikk som kan skape større læringsutbytte for deltakerne på kurset. Vi er av den oppfatning at deltakere i mye større grad tar verktøy og teori ut i…