Positiv psykologi i klasserommet

Positiv psykologi – og hvordan teorier og metoder fra dette fagfeltet kan brukes for å skape vitalt velfungerende organisasjoner, relasjoner og personlig vekst er et viktig tema på studiet i Appreciative Inqyiry . For mange av studentene har dette gitt inspirasjon til både å prøve, og videreutvikle nye verktøy basert på dette tenkesettet. En av…